Welkom op de site van Tau Resources


Welkom op de website van Tau Resources, ons bureau voor assessments, individuele groei en teamontwikkeling.

Wij nodigen u van harte uit op deze site te ontdekken wat wij voor u kunnen betekenen in termen van inzicht, inspiratie, ontwikkeling en ‘tools’.

Onze praktijk is gevestigd in Alphen aan den Rijn, op een moderne en inspirerende locatie aan de Oude Rijn. Een aantal meters boven de Limes, de oude grensweg die van ca. 41 tot 270 n. Chr. door de Romeinen gebruikt werd. In die tijd vormde de Oude Rijn de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Tau Resources is dus gevestigd op de uiterste grens van wat ooit het Romeinse Rijk was. Een grens die van de ene kant geografisch is en aan de andere kant een grens in de tijd. Een locatie die goed aansluit bij waar wij in onze dienstverlening voor staan.

Of u nu voor assessment, loopbaanadvisering, coaching of training gebruik maakt van onze dienstverlening, steeds vormt waar u vandaan komt en waar u naar toe wilt de uitdaging van ons werk.

Wij houden ons aan De Beroepscode gesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Dit betekent dat wij ons verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig opstellen.

Wilt u meer weten over de Limes? Ga naar www.limes.nl

Missie/visie

Vanuit een fundamenteel besef dat uiteindelijk het succes van een organisatie bepaald wordt door de kwaliteit van de mensen die deel uitmaken van deze organisatie, geven we onze producten vorm. We zijn dan ook gesprekspartner voor zowel (top)management als medewerkers.
We doen dit op basis van jarenlange ervaring met name op het gebied van overheid en andere sectoren zoals onderwijs, zorg en de zakelijke dienstverleners.Het vertrekpunt van wat wij te bieden hebben, is gevat in onze naam.
Resources staat symbool voor de bron van waaruit je kracht put. In mensen, in organisaties en ook in onszelf als ontwikkelaars voor organisaties en individuen. Wij werken vanuit de krachten die er zijn en de krachten die ontwikkeld worden. Lees hier meer over onze visie!

Wie zijn wij

Tau Resources is in januari 2005 ontstaan door een samenvoeging van Elmont Consultancy en Van der Zaag Advies.
We zijn een netwerkorganisatie, bestaande uit ervaren en inspirerende collega’s. Psychologen, orthopedagogen, trainers, coaches en adviseurs die hun sporen verdiend hebben in verschillende sectoren, profit en non-profit. Allen beschikken over uitgebreide management en/of specialistische ervaring.
De professionaliteit van onze aanpak wordt geborgd door het gegeven dat we werken onder de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen.

De kern van het bureau wordt gevormd door Carlita Elmont en Bert van der Zaag.