5daagse van assisi

De vijfdaagse daagse van Assisi: een fundamentele leerervaring

Het lijkt wel of we in een tijd leven waarin in veel organisaties scepsis en negativisme de agenda bepalen.

  • Hoe kun je dan toch als leider een positieve koers uitzetten?
  • Hoe kun je als manager en professional mensen blíjven inspireren ondanks die negatieve onderstroom?
  • Welke bronnen boor je aan om moeilijke keuzen te kunnen maken?
  • Hoe houd je je rug recht, soms tegen alle weerstand in?
  • Hoe verstandig ga je om met je eigen energie en die van anderen?
  • Hoe verhoudt je eigen ontwikkeling zich tot die van je organisatie? Hoe ga je hiermee om?

Dit zijn allemaal vragen die een relatie hebben met thema’s die dieper gaan dan de gangbare (management)competenties. Déze vragen gaan over moed, onthechting, waardegedreven inspiratie, persoonlijk leiderschap, bezieling, een open mind en contemplatie.

Kijk voor meer informatie op www.5daagsevanassisi.nl