Missie

Vanuit een fundamenteel besef dat uiteindelijk het succes van een organisatie bepaald wordt door de kwaliteit van de mensen die deel uitmaken van deze organisatie, geven we onze producten vorm. We zijn dan ook gesprekspartner voor zowel (top)management als medewerkers.
We doen dit op basis van jarenlange ervaring met name op het gebied van overheid en andere sectoren zoals onderwijs, zorg en de zakelijke dienstverleners.

Het vertrekpunt van wat wij te bieden hebben, is gevat in onze naam.
Resources staat symbool voor de bron van waaruit je kracht put. In mensen, in organisaties en ook in onszelf als ontwikkelaars voor organisaties en individuen. Wij werken vanuit de krachten die er zijn en de krachten die ontwikkeld worden.

Waarom Tau?
Soms kom je in je werk een symbool tegen dat in gesprekken en in reflectie tot inspiratie en verbinding leidt. Voor ons is tau een dergelijk symbool.
Het symbool Tau verbindt werelden.

Tau verbindt ‘hard science’ met emotie en spiritualiteit.
Zo komt het symbool voor in de wereld van statistiek, mathematiek en techniek. Daarnaast heeft het spirituele betekenis, uit de middeleeuwse wereld van Fransiscus van Assisi. De middeleeuwers gebruikten het symbool verder als teken van voorspoed en geluk. Als we nog verder terug gaan in de geschiedenis komen we het symbool tegen in de wereld van het oude Egypte en zelfs in de Maya cultuur.

Tau verbindt vorm en inhoud.
Het symbool is een letter, in de wereld van het Griekse alfabet de 19de en in het Hebreeuwse alfabet de laatste letter (tav).
En symboliseert naar vorm een driesprong, een keuze moment. Tegelijk verwijst deze vorm naar breedte en naar diepgang.

En daarmee is het een treffend teken dat staat voor ons werk.

Vragen naar assessment en loopbaanadvisering hebben vaak als achtergrond een crossroads, een T-splitsing. Daarbij gaat het om een verbinding tussen iemands huidige en toekomstige situatie. Ook wanneer mensen en organisaties zich ontwikkelen, speelt het verleden, evenals de gewenste toekomst, een grote rol.

In training en coaching richten we de blik naar buiten, naar de brede omgeving en de verder liggende mogelijkheden, maar richten we evenzeer de aandacht naar binnen, brengen we diepgang aan in zelfreflectie. Soms met het hoofd in de wolken, maar evenzeer met de voeten in de klei.

Tau verbindt professionals.
Ons bureau heeft als kern twee professionals, de een uit de warme wereld van het Caribische gebied, de ander uit de koudere streken van Noord-Nederland.
Het symbool tau verbindt ook die werelden.

Onderstaande links geven je meer informatie over de achtergronden van het symbool tau.
http://farshores.org/
www.timestar.org