Assessments

Uitgangspunt van onze assessmentprogramma’s vormen de competenties die voor de onderzoeksvraag van belang zijn. Waar deze nog niet voorhanden zijn, kunnen we een bijdrage leveren in het vaststellen en uitwerken van deze competenties.

Counseling

Counseling neemt de ruimte in tussen coaching en psychotherapie. En richt zich op mensen met vragen of problemen met een psychosociale achtergrond, waarbij er geen sprake is van een psychiatrische stoornis.

Coaching en training

Hoewel coaching en training verschillende producten zijn, vormt voor beide bij ons een contract de start. Deze stellen we aan het begin op, samen met de coaches of deelnemers aan een training.

Intervisie

Intervisie is een krachtig leermiddel, bedoeld om professionals verder en diepgaander te leren reflecteren en te werken aan vraagstukken en problemen uit hun werkpraktijk.

Open inschrijving

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.