Assessments

We onderscheiden drie typen assessments:

  1. Selectie-onderzoek, waarbij het gaat om de match tussen kandidaat en functie
  2. Ontwikkelonderzoek, waarbij het gaat om het in beeld brengen van de sterke en zwakke punten van een kandidaat. Met het oog op een eigen leertraject
  3. Loopbaanonderzoek, waarbij onderzocht wordt welke functies, rollen en/of branches het beste matchen met de kwaliteit van een kandidaat

Het programma

Uitgangspunt van onze assessmentprogramma’s vormen de competenties die voor de onderzoeksvraag van belang zijn. Waar deze nog niet voorhanden zijn, kunnen we een bijdrage leveren in het vaststellen en uitwerken van deze competenties. De competenties richten zich daarbij op een specifieke functie of ontwikkelingsniveaus in de nabije toekomst. Het vaststellen van een competentieprofiel gebeurt in nauw overleg met de opdrachtgever.

Bij het vaststellen van het programma speelt de ontwikkelingsfase van de kandidaat een belangrijke rol in de keuze van instrumenten. Zo krijgt een starter op loopbaangebied andere instrumenten aangereikt dan een kandidaat die al uitgebreide professionele ervaring heeft.

Hoe gaan we te werk

In de intakefase worden met de kandidaat en de opdrachtgever de doelen van het onderzoek vastgesteld. Ook wordt de betreffende functie geanalyseerd en worden in nauw overleg met de opdrachtgever de vereiste competenties vastgelegd.

Het onderzoek bestaat uit een combinatie van verschillende instrumenten en wordt ingevuld op grond van de te onderzoeken competenties.

Het programma duurt doorgaans twee dagdelen en bestaat uit een combinatie van:

  • Praktijksimulaties
  • Vragenlijsten
  • Test, zoals capaciteitentests, intelligentietests, persoonlijkheidsvragenlijsten e.a.
  • Een interview

Het gesprek vormt voor ons de verbindende ‘rode draad’ door de dag van het assessment heen.

Na het assessment:

  • De rapportage
  • De nabespreking

Waar

Op kantoor of online

Omdat de online mogelijkheden steeds verfijnder invulling kunnen krijgen en mede gezien de huidige Corona maatregelen kan een assessment programma ook online afgenomen worden. Dit heeft verder geen consequenties voor de inhoud van het onderzoeksprogramma.

De werkplek is hier volledig op ingericht, in termen van afstand, hygiëne en bescherming. Zo heeft de kandidaat een eigen werkkamer, met een eigen koffie/thee/water hoek met daarbij ontsmettingsgel en -doekjes, en een eigen toiletruimte.