Coaching & Training

Hoewel coaching en training verschillende producten zijn, vormt voor beide bij ons een contract de start. Deze stellen we aan het begin op, samen met de coachee of deelnemers aan een training. Commitment en gevoel van vertrouwen zijn namelijk essentiële voorwaarden voor een effectief coachingstraject of training.

De leervragen van de deelnemers staan daarbij centraal, die overigens in nauw overleg met de direct leidinggevende of opdrachtgever worden opgesteld. Het contract zorgt voor helderheid vanaf de start over de te ontwikkelen punten en de te bereiken resultaten.

We houden ons hierbij aan de Beroepscode gesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).