Teamcoaching

Elk team heeft van tijd tot tijd onderhoud nodig. Dat geldt niet alleen als er zand in de raderen van de onderlinge samenwerking is gekomen. Ook voor goed draaiende teams is het goed van tijd tot tijd even een pas op de plaats te maken om de effectiviteit te optimaliseren.
Vooral voor managementteams geldt dat de huidige omgeving van veel organisaties dermate hectisch is dat op gezette tijden de tijd nemen om de klokken gelijk te zetten een belangrijk punt is.

Vier bouwstenen aan de basis van het team
Voor veel leden van managementteams, maar ook van projectteams geldt dat er een spanningsveld bestaat tussen de verantwoordelijkheid van de eigen afdeling en/of klus en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel (1).
Het op een effectieve wijze omgaan met dit spanningsveld vereist een optimale rolverdeling (2). Voor een optimale rolverdeling binnen het team is het echter noodzakelijk dat er een gedeeld zicht bestaat op de aanwezige persoonlijke kwaliteiten binnen het team (3). Om dit gedeelde zicht te bereiken is een effectieve en open onderlinge communicatie een belangrijke bouwsteen (4).
Hierop rusten de verdere bouwstenen voor een effectief team.

Hoe gaan we te werk
We beginnen altijd met een ori├źnterend gesprek over de coachingsvraag en eventuele achterliggende vragen en behoeften. Op basis daarvan maken we een plan van aanpak voor het traject. Er kan gekozen worden voor verschillende invullingen voor wat betreft plaats en tijd.