Counseling

Counseling neemt de ruimte in tussen coaching en psychotherapie. En richt zich op mensen met vragen of problemen met een psychosociale achtergrond, waarbij er geen sprake is van een psychiatrische stoornis.

Counseling is gericht op de binnenwereld, op wat nu eigenlijk belemmert van binnen uit. Op zaken die zich vaak uiten als een voortdurende innerlijke onrust, belemmerende en energie slurpende gedachten en gevoelens.

Onze cliënten worden zich bewust van hun eigen normen- en waarden model en hun belemmerende gedachten, gevoelens en handelingen. Vervolgens volgt een (her)ontdekkingstocht naar hun eigen hulpbronnen en leren zij deze effectief in te zetten om te bereiken wat ze willen, en wanneer ze dat willen.

Counseling onderwerpen

  • Stress, burn-out, spanningsklachten, depressie
  • Te streng zijn voor zichzelf en de lat alsmaar hoger leggen
  • Negatief zelfbeeld
  • Assertiviteit vergroten en het leren stellen van grenzen
  • Betere werk-privé balans
  • Zingevingsvragen, zoals ‘Wat geeft voldoening en energie?’
  • Persoonlijke ontwikkelvragen
  • Het reduceren van faalangst en het vergroten van zelfvertrouwen
  • Rouw- en verliesverwerking
  • Keuzestress

Hoe gaan we te werk

Tijdens de intake bespreken, onderzoeken en inventariseren we de vraag/het probleem en de werkwijze.
Dit alles geven we weer in een contract, waarin we doelen en werkwijze concretiseren in een tijdgebonden stappenplan.

In onze werkwijze ligt het accent op ‘innerlijke reflectie’ en ‘innerlijke groei’. Onze cliënten leren waar hun vraag, klacht of probleem vandaan komt, hoe er mee om te gaan en hoe dingen ook anders kunnen. Ze verwerven nieuwe inzichten en ontdekken mogelijkheden om het eigen gedrag en hun visie op het leven op een voor hen effectievere manier te veranderen en vorm te geven. Denk hierbij aan het leren kennen van zichzelf, aan het leren omgaan met de eigen emoties en aan het leren omgaan met persoonlijke problemen en vragen.