Intervisie

Intervisie is een krachtig leermiddel, bedoeld om professionals verder en diepgaander te leren reflecteren en te werken aan vraagstukken en problemen uit hun werkpraktijk.

Het uitwisselen van ervaringen, inzichten en benaderingen leidt van daaruit vaak tot een nieuw perspectief op eigen rol en functioneren.

Een intervisiegroep komt op gezette tijden bijeen om aan diverse thema’s te werken.

Intervisie onderwerpen

Belangrijke onderwerpen kunnen thema’s zijn die te maken hebben met complexe samenwerkingsprocessen. Lastige situaties en werkverhoudingen kunnen evenzeer onderwerp van intervisie zijn. Ook de eigen rol en wijze waarop deze binnen de verschillende geledingen van de organisatie vorm krijgen, is vaak een gespreksthema binnen intervisie.

Hoe gaan we te werk

We proberen altijd groepen samen te stellen uit verschillende geledingen van een organisatie en soms zelfs uit verschillende organisaties, om zodoende zoveel mogelijk verschillende ervaringen aan tafel te krijgen. Onze bijdrage is het samenstellen van de groep en het intrainen van de intervisie methodiek. Waarbij het streven is dat de groep daarna op eigen kracht verder gaat.