Een driedaagse van Assisi

Een fundamentele leerervaring
Het lijkt vaak wel of we in een tijd leven waarin in veel organisaties scepsis en negativisme de agenda bepalen.

  • Hoe kun je dan toch als leider een positieve koers uitzetten?
  • Hoe kun je als manager en professional mensen blijven inspireren, ondanks deze negatieve onderstroom?
  • Welke bronnen boor je aan om moeilijke keuzes te kunnen maken?
  • Hoe houd je je rug recht, soms tegen alle weerstand in?
  • Hoe ga je verstandig om met je eigen energie en die van anderen?
  • Hoe verhoudt je eigen ontwikkeling zich tot die van je organisatie? Hoe ga je hiermee om?

Dit zijn allemaal vragen die een relatie hebben met thema’s die dieper gaan dan de gangbare (management) competenties. Déze vragen gaan over moed, onthechting, waardegedreven inspiratie, persoonlijk leiderschap, bezieling, een ‘open mind’ en contemplatie.

Doel
We bieden je een unieke leerervaring, waarin bezinning, verwondering en eigen actie centraal staan. Het gaat hierbij vooral om gedachten, ervaringen, verwonderingen, én de plek die jij deze wilt geven in de realiteit van alledag. Inzichten uit de psychologie en filosofie worden afgewisseld
met persoonlijke reflectie. Het aloude begrip wijsheid is daarbij een invalshoek die wij in het leerproces gebruiken en toesnijden op praktische bruikbaarheid. Hierbij nemen we expliciet de dimensie van ruimte en tijd mee in dit leerproces.

Werkwijze
Ruimte, Tijd en Stilte zijn de centrale ingrediënten.

Ruimte
Omdat de 3daagse plaats vindt in het dal van Spoleto in het Italiaanse Umbrie, een omgeving die het leerproces een inspirerende dimensie geeft.

Tijd
Omdat we het gedachtegoed van Franciscus van Assisi als kader nemen bij het doorpraten van de thema’s. We gaan daarbij vooral in op zijn inspirerend leiderschap, zijn levenskunst van onthechting en zijn persoonlijke moed.

Stilte
Omdat dit nodig is voor contemplatie.

Het Programma
In deze 3daagse maak je een leerproces door op thema’s die voor jou op dit moment in je leven van fundamenteel belang zijn. Dit duurt drie volle dagen. De dag vóór de start verwelkomen we je in Spoleto. Op de derde dag gaat ieder weer zijns weegs.

Voorafgaand aan de 3daagse vindt er een individueel kennismakingsgesprek plaats, waarbij we samen een inventarisatie maken van je wensen, verwachtingen en de thema’s die je het meest aan het hart gaan. In een vervolgbijeenkomst staat de verdere borging van het leerproces centraal.

We beginnen de dag ervoor ’s middags om 17.00 uur met een welkomstbijeenkomst en diner. In het avondprogramma maken we uitgebreid kennis met elkaar. De groep bestaat uit maximaal tien mensen, zodat een effectieve uitwisseling en individuele aandacht verzekerd zijn. Je wordt begeleid door ervaren coaches/trainers: individueel of in kleine groepen.

De volgende dag start het eigenlijke programma. Dit kent een vast dagstramien: 08.30 uur start het programma. Elke dag staat een ander thema centraal. Om 13.00 uur lunch. Om 14.00 uur beginnen we met de persoonlijke verwerking van het dagthema. Dit gebeurt onder begeleiding, zowel individueel als in kleine groepjes. Voor het verwerkingsonderdeel gebruiken we de leef- en werkomgeving van Franciscus in Umbrië. Dit betekent dat we (wandel)tochten maken door en in de omgeving van de middeleeuwse stad Assisi.

Overigens kan deze 3daagse op elke dag van de week starten, afhankelijk van de specifieke wensen van een bedrijf of groep.

De professionaliteit van onze aanpak wordt geborgd door het gegeven dat wij werken onder de gedragscode van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).

Waar
In Spoleto, Italië. Hotel Gattapone. Een intiem en charmant hotel, met prachtige uitzichten en in een mooie werk- en verblijfomgeving. Deelnemers kiezen vaak voor deze accommodatie als start van hun vakantie.

Inschrijving
Je kunt je telefonisch of via de website aanmelden. De datum van de reis zal in overleg met de andere cursisten worden bepaald. Na ontvangst van het cursusgeld ben je definitief geplaatst. Je krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging en nadere informatie over de reismogelijkheden.

Kosten
De kosten van deze 3daagse bedragen € 995,-. Inclusief materiaal, startdiner, koffie, thee en dergelijke. En exclusief verblijf en 21% BTW.

Verdere informatie?
Meer weten? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.